free landing page templates

OSNOVNE INFORMACIJE

Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Javni zavod

matična št.: 5051649000
ID št. za DDV: SI81498756
podračun pri UJP:
SI56 0110 0603 0348 025

Telefon: 01 200 29 00
E-pošta: info(at)gis.si

Direktor: Milan Brajnik

Pomočnik direktorja: Miran Janežič

Vodja splošnega sektorja: Milan Brajnik
Vodja razvojnega sektorja: dr. Dalibor Radovan
Vodja tehničnega sektorja: mag. Igor Karničnik
Vodja trženja: mag. Roman Rener 

Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov

Naslov: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

E-pošta: arhiv(at)gis.si

Telefon: 01 300 86 18, 031 355 504

Uradne ure pisarne: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8:00 do 12:30, sreda od 8:00 do 15:30

OBRAZEC ZA NAROČANJE PODATKOV

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga in javna naročila.

OSNOVNE INFORMACIJE

Inštitut je bil ustanovljen 14. decembra 1953 kot samostojni raziskovalni inštitut pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Tehnične visoke šole v Ljubljani.

ZGODOVINA

Inštitut je bil ustanovljen 14. decembra 1953 kot samostojni raziskovalni inštitut pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Tehnične visoke šole v Ljubljani.

PODROČJA

na Geodetskem inštitutu Slovenije

GEODEZIJA

Naloge s področja geodezije (v ožjem pomenu) izvajamo predvsem za Geodetsko upravo Republike Slovenije. Gre za raziskovalne in razvojne projekte pri posodabljanju in vzdrževanju državnega prostorskega referenčnega sistema.

KARTOGRAFIJA

Kartografija je eno izmed temeljnih področij delovanja inštituta že od ustanovitve leta 1953. 

HIDROGRAFIJA

Pomorščak, profesionalni ali rekreativni, ve, da je plovba brez natančnih in ažurnih pomorskih kart nemogoča in nevarna. Pomorske karte so verjetno najpomembnejši pripomoček varne plovbe.

DALJINSKO ZAZNAVANJE

Fotogrametrija kot podpodročje daljinskega zaznavanja je eno izmed osnovnih področji delovanja Geodetskega inštituta od njegove ustanovitve leta 1953. Do leta 2000 je bilo tudi del njegovega imena - Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo (IGF). 

NEPREMIČNINE

Na področju nepremičnin spremljamo trend razvoja nepremičninskih evidenc v svetu in sooblikujemo razvoj nepremičninskih evidenc v Sloveniji. Sodelujemo pri strateškem načrtovanju nadaljnjega razvoja, spremembah zakonodaje in podzakonskih predpisov na področju nepremičninskih evidenc.

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) tehnološko podpira ostala področja delovanja Geodetskega inštituta, ter hkrati razvija samostojne konceptualne in aplikacijske rešitve s področja informacijskih sistemov.

UPRAVLJANJE PROSTORA

Področje Upravljanje prostora obsega razvoj sistemov, ki nudijo strokovno podporo pri planiranju in izvedbi vseh posegov v prostor ter zagotavlja podatke za potrebe izvajanja in načrtovanja ukrepov zemljiške politike.

VIZIJA - POSLANSTVO 


Naša vizija je postati ključni slovenski povezovalec pri zagotavljanju okolja (znanja in tehnologije), ki bo omogočalo pospešeno uporabo prostorskih informacij pri odločanju za različne skupine uporabnikov (fizične osebe, javni in zasebni sektor). Temeljno poslanstvo Geodetskega inštituta Slovenije je v povezovalni funkciji med akademsko, upravno, izvajalsko in uporabniško sfero na področju geodezije in geoinformatike, tako doma, kot v tujini. V skladu s programom dela Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del letnega programa državne geodetske službe, preko štirideset zaposlenih po načelih projektnega vodenja izvaja naloge: 


  •  javne službe, 
  • po javnem pooblastilu, 
  •  proti plačilu za samoupravne lokalne skupnosti in druge naročnike, kot je izvedba razvojno raziskovalnih nalog, nalog, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in nalog za trg.


STORITVE

Na Geodetskem inštitutu SlovenijeZAJEM IN OBDELAVA PODATKOV

Na osnovi dolgoletnih strokovnih izkušenj na področju manipulacije z različnimi oblikami prostorskih podatkov, vam na Geodetskem inštitutu Slovenije lahko ponudimo več vrst njihovega zajema in obdelave. V veliki meri se poslužujemo lastnih virov, znanja in opreme, v primeru večjega masovnega zajema pa poskrbimo za ustrezno vez med izvajalcem, naročnikom in končnim uporabnikom naših storitev.
VIZUALIZACIJA PODATKOV


Vizualizacija podatkov je tako tehnična kot tudi umetniška dejavnost. Osnova je poznavanje in obvladovanje vsebin in tehničnih postopkov, ki jih je potrebno nadgraditi s kreativnostjo. Geodetski inštitut Slovenije ima dolgo tradicijo na področju upodabljanja prostorskih podatkov. Naše tehnološke in kreativne rešitve so bile že večkrat nagrajene z mednarodnimi priznanji.


ANALIZE NEPREMIČNINSKEGA TRGA
 

Na osnovi dobrega poznavanja vsebin ter načina delovanja obstoječih nepremičninskih in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji, na Geodetskem inštitutu Slovenije skupaj z zunanjimi partnerji razvijamo lastne aplikacije in informacijske rešitve, s katerimi nudimo strokovno podporo pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin. Redno spremljamo stanje na slovenskem nepremičninskem trgu.

SPLETNE REŠITVE


S prvo od spletnih aplikacij na portalu Trg nepremičnin, Trgoskop, je omogočen podrobnejši vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami. Od aprila 2012 deluje na portalu tudi druga spletna aplikacija N€P, ki na podlagi vnešenih podatkov o poljubni nepremičnini omogoča izračun njene posplošene vrednosti.


SLUŽBA ZA GNSS


Služba za GNSS
Jamova cesta 2, Ljubljana

Uradne ure:
vsak dan 8:00-15:00
sreda 8:00-17:00

Informacije:
01 200 29 29
gps(at)gis.si
IZDAJANJE PODATKOV IZ ARHIVA AEROPOSNETKOV

Izdajanje
podatkov iz arhiva aeroposnetkov
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana

Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek in petek 8:00-12:30
sreda 8:00-15:30

Informacije:
01 300 86 18, 031 355 504
arhiv(at)gis.si 


SLEDITE NAM

facebook

YouTube

PIŠITE NAM