Novice

Naša vizija je postati ključni slovenski povezovalec pri zagotavljanju okolja (znanja in tehnologije), ki bo omogočalo pospešeno uporabo prostorskih informacij pri odločanju za različne skupine uporabnikov (fizične osebe, javni in zasebni sektor). Geodetski inštitut Slovenije je v povezovalni vlogi med akademsko, upravno, izvajalsko in uporabniško sfero na področju geodezije in geoinformatike, tako doma, kot v tujini. V skladu s programom dela Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del letnega programa državne geodetske službe, preko štirideset zaposlenih po načelih projektnega vodenja izvaja naloge:

  • javne službe,
  • po javnem pooblastilu,
  • proti plačilu za samoupravne lokalne skupnosti in druge naročnike, kot je izvedba razvojno raziskovalnih nalog, nalog, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in nalog za trg.

PODROČJA

GEODEZIJA

Naloge s področja geodezije (v ožjem pomenu) izvajamo predvsem za Geodetsko upravo Republike Slovenije. Gre za raziskovalne in razvojne projekte pri posodabljanju in vzdrževanju državnega prostorskega referenčnega sistema. Več >>

KARTOGRAFIJA

Leta 1983 smo začeli z uvajanjem avtomatizirane, računalniško podprte kartografije, ko smo objavili prvi tematski računalniški atlas v tedanji Jugoslaviji. Leta 1988 smo naredili prvi mestni 3D-model v Jugoslaviji. Več >>

HIDROGRAFIJA

Pomorščak, profesionalni ali rekreativni, ve, da je plovba brez natančnih in ažurnih pomorskih kart nemogoča in nevarna. Pomorske karte so najpomembnejši pripomoček varne plovbe.
Več >>

NEPREMIČNINE

Na področju nepremičnin spremljamo trend razvoja nepremičninskih evidenc v svetu in sooblikujemo razvoj nepremičninskih evidenc v Sloveniji. Sodelujemo pri strateškem načrtovanju nadaljnjega razvoja, spremembah zakonodaje in podzakonskih predpisov na področju nepremičninskih evidenc. Več >>

DALJINSKO ZAZNAVANJE

Fotogrametrija kot podpodročje daljinskega zaznavanja je eno izmed osnovnih področji delovanja Geodetskega inštituta od njegove ustanovitve leta 1953. Do leta 2000 je bilo tudi del njegovega imena – Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo (IGF). Več >>

UPRAVLJANJE PROSTORA

Smotrno in učinkovito urejanje prostora vpliva na kakovost bivalnega in naravnega okolja, ki je pomembno tako za posameznika kot družbo v celoti. Več >>

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) tehnološko podpira ostala področja delovanja Geodetskega inštituta, ter hkrati razvija samostojne konceptualne in aplikacijske rešitve s področja informacijskih sistemov.  Več >>

Osnovne informacije

Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Javni zavod

matična št.: 5051649000
ID št. za DDV: SI81498756
podračun pri UJP: SI56 0110 0603 0348 025

Telefon: 01 200 29 00
E-pošta: info@gis.si

Direktor: Milan Brajnik
Pomočnik direktorja: mag. Edvard Mivšek

Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov

Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana

V času dne 03. 05. 2024 ne bo možno pridobiti podatkov – kolektivni dopust.

Uradne ure:
Ponedeljek od 8,00 do 13,00 ure,
Sreda od 8,00 do 14,00 ure,
Petek od 8,00 do 13,00 ure.

 

Informacije:

Telefon: 051 215 484
arhiv@gis.si

Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov

Na osnovi dolgoletnih strokovnih izkušenj na področju manipulacije z različnimi oblikami prostorskih podatkov, vam na Geodetskem inštitutu Slovenije lahko ponudimo več vrst njihovega zajema in obdelave. V veliki meri se poslužujemo lastnih virov, znanja in opreme, v primeru večjega masovnega zajema pa poskrbimo za ustrezno vez med izvajalcem, naročnikom in končnim uporabnikom naših storitev.

Ob vsakem zajemu in pred obdelavo prostorskih podatkov poskrbimo, da so le-ti ustrezno umeščeni v prostor (različne metode zajema uporabljajo različne načine georeferenciranja). Vendar samo zajem in obdelava nista dovolj, zato v naših delovnih procesih poskrbimo tudi za ustrezne kontrole kakovosti.

01 300 86 18 ali 031 355 504
arhiv@gis.si

Pišite nam