Geodetski inštitut prejel že četrto nagrado mednarodnega kartografskega združenja (ICA)

Geodetski inštitut Slovenije je ponovno prejel ugledno mednarodno priznanje na kartografski razstavi Mednarodnega kartografskega združenja (ICA).