HARMO-DATA

18. aprila 2018 je v okviru bilateralnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekalo srečanje predstavnikov ministrstev in izvajalcev projektov o vlogi znanosti v družbi. Predstavljeni so bili uspešno izvedeni in potekajoči projekti v obeh državah ter izpostavljene stične točke projektnega sodelovanja. Posebej je bil izpostavljen pomen obdelave, shranjevanja in povezovanja podatkov, ki so rezultat raziskovalnih projektov. Geodetski inštitut Slovenije je na srečanju predstavil projekt čezmejnega sodelovanje med Slovenijo in Italijo HARMO-DATA.