Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

V okviru projeka Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, smo pričeli z aktivnostmi ozaveščanja in promocije po občinah. Izvedli bomo sedem različnih srečanj po vsej Sloveniji.
Prva tovrstna aktivnost se je odvijala na Koroškem, kjer so nas prijazno sprejeli. Najprej smo se srečali v občinskih prostorih, kjer smo se pogovarjali o različnih rešitvah glede mobilnosti za invalidne osebe
v občini Slovenj Gradec in Vuzenica Potem je sledila delavnica v prostorih Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec. Na začetku delavnice so nas pozdravili podžupan občine SG- Dr. Peter Pungartnik, Župan občine Vuzenica Franc-Franjo Golob, predstavnik MZI-Vojmir Drašler, Alma Čaušević z Založbe Beletrine in mag. Roman Rener z Geodetskega inštituta Slovenije (GI).
Delavnica je bila usmerjena v dve področji: fizično dostopnost in mobilnost v mestih ter spletno dostopnost. GI (mag. Roman Rener) je predstavil metodologijo in standarde za mobilnost treh ranljivih skupin: slepi in slabovidni, gibalno ovirani in šolski otroci. Rešitev vsebuje zajem podatkov, vodenje podatkovne baze in vzpostavitev pregledovalnika. Preko pregledovalnika bodo uporabniki (občine, društva, razvijalci, idr.) brezplačno pridobili podatke. GI (Jani Demšar mag.) je pokazal tudi operativne rešitve baze in pregledovalnika ter spletne karte dostopnosti za giblano ovirane na primeru občine Slovenj Gradec.
Založba Beletrina je predstavila rešitve glede spletne dostopnosti. Na praktičnih primerih spletnih strani Slovenj Gradec in Vuzenica je pokazala analizo uporabnosti in pomanjkljivosti vsebin.
Projek financira Ministrstvo za infrastrukturo, vključena pa so tudi drugi partnerji AVP, MDDSZ, MIZŠ, MOP in 21 testnih občin.