Poimenovanja Zemljemerske ulice

Geodetski inštitut Slovenije je v sodelovanju z mag. Janezom Slakom, izdelal brošuro, plakat in film o poimenovanju Zemljemerske ulice. Dostikrat postajamo pred uličnimi napisi, ne da bi vedeli, po kom ali po katerem dogodku so poimenovani, in velikokrat nam ne pomenijo nič več kot orientacijski podatek, je zapisal Stane Bernik v uvodu k brošuri o Ljubljanskih ulicah. V brošuri Zemljemerska ulica podrobneje avtor mag. Janez Slak obravnava Zemljemersko ulico, pospremi s kopico zanimivih geodetsko-kartografskimi podatkov o njeni zgodovini in poimenovanjih. Povezava na film: https://youtu.be/r2u9pQ4z98c