RAZISKAVA – JAVNA NAJEMNA SLUŽBA

Geodetski inštitut Slovenije po naročilu in v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izvaja raziskavo »Razvoj okolja za podporo vzpostavitvi Javne najemne službe v Sloveniji«.

Javno najemno službo določa Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 kot novo obliko pomoči države pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Predvideno je, da bo opravljala vlogo povezovalca in izvajalca storitev med najemnikom in najemodajalcem v procesu upravljanja z najemnim stanovanjem.

Vabimo vas, da z izpolnitvijo anketnega vprašalnika sodelujete v projektu, s katerim želimo ugotoviti pripravljenost, potrebe in pričakovanja potencialnih najemnikov in najemodajalcev, ki bi stanovanje za določen čas in pod določenimi pogoji najeli ali oddali pri javni najemni službi.

Vprašalnik za potencialne najemnike je dostopen na spletnem naslovu

https://www.1ka.si/a/233158

Vprašalnik za potencialne najemodajalce je dostopen na spletnem naslovu

https://www.1ka.si/a/233063

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Geodetski inštitut Slovenije