Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov

Zaradi kolektivnega dopusta, izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov na Zemljemerski ulici 12, ne bo možno 27., 30, in 31. decembra 2019.