Acquavitis – Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu

Pričeli smo z izvedo čezmejnega projekta Acquavitis, ki je odobren v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu. Tehnični sestanek v Biljah 11. 02. 2020 je bil namenjen opredelitvi izvedbe nalog projekta Acquavitis. Geodetski inštitut Slovenije je v projektu, ki ga koordinira Kmetijski inštitut Slovenije, zadolžen za identifikacijo podatkovnih zbirk in metod senzorike na čezmejnem območju, postavitev spletnega portala ter izdelavo 3D vizualizacij modelnega sistema spremljanja vinogradov na reprezentativnih čezmejnih območjih Vipavska dolina, Kras in Furlanija.