Koroška regija – Postaja razvojno najprodornejša regija na področju mobilnosti ranljivih skupin

Na sestanku županov koroške regije v prostorih občine Slovenj Gradec dne, 6. februarja 2020, smo predstavili projekt Omogočanje Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je povedal, da želi ministrstvo podpirati operativne rešitve regije za neodvisno in varno gibanje ranljivih skupin. Geodetski inštitut Slovenije je skupaj s podjetjem Kopa d.d. predstavil predlog razvoja regije na področju mobilnosti ranljivih skupin za leto 2020-2021. Predstavniki občin so podprli idejo, da postane koroška regija najnaprednejša regija za mobilnost invalidov v Sloveniji.

Nadaljni operativni koraki, ki sledijo so  podpis sporazuma s posamezno občino ter vzpostavitev enotnega sloja koroške regije za mobilnost gibalno oviranih oseb. Podjetje Kopa d.d. bo kot družbeno odgovorno podjetje pristopilo k razvoju navigacije gibalno oviranih oseb s spletno aplikacijo Kopa Maps.