Spletni viri brez ovir za vključenost invalidov na vseh področjih družbe

Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena. To se je še posebej potrdilo prav v času epidemije koronavirusa in izolacije, ko smo morali večino zadev urejati na spletu. Kljub sprejetju Konvencije o pravicah invalidov, Ustavi RS in številnim drugim aktom se žal še vedno soočamo z diskriminacijo invalidov, ki vodi v njihovo socialno izključenost in stigmatizacijo. To se dogaja tudi na področju spletne dostopnosti.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij določa, da bodo morala biti najpozneje 23. septembra 2020 spletna mesta večine organov javnega sektorja, ki so bila objavljena pred 23. septembrom 2019, ustrezno prilagojena in dostopna vsem državljanom, s posebnim poudarkom na ljudeh z različnimi oblikami invalidnosti in starejši populaciji. Že hiter pregled dostopnosti spletnih strani organizacij, ki sodijo med zavezance omenjenega zakona (teh je približno 1500), kaže, da zaenkrat velika večina še ne zagotavlja dostopnosti za osebe z invalidnostmi, čeprav je v Sloveniji okrog 170.000 invalidov.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki zastopa kar 98,5 odstotka vseh invalidov v Sloveniji, in v zavodu Beletrina si že vrsto let prizadevamo za vključevanja invalidov v kulturno in širšo družbeno sfero. V zadnjih letih se intenzivno posvečamo tudi omogočanju spletne dostopnosti. V ta namen smo po zgledu mednarodnih praks razvili metodologijo omogočanja spletne dostopnosti z vključevanjem uporabnikov z različnimi invalidnostmi, kar je za dejansko dostopnost najpomembnejše. V procesu omogočanja spletne dostopnosti sodeluje ekipa strokovno usposobljenih uporabnikov z različnimi invalidnostmi, kar je za ustrezno dostopnost ključnega pomena. Z vključevanjem invalidov v proces omogočanja dostopnosti spletišč jim želimo omogočiti dostopnost do kulture, izobraževanja, zaposlovanja, turizma ipd. ter na ta način izboljšati njihov položaj v družbi.

NSIOS certifikat spletne dostopnosti je namenjen tako zakonskim zavezancem kot tudi družbeno odgovornim podjetjem in organizacijam, ki želijo omogočiti dostop do svojih vsebin najširšemu krogu raznolikih uporabnikov. Pridobitev omenjenega certifikata pomeni, da ima organizacija spletne strani urejene tako, da so vsebine čim bolj dostopne ljudem z najrazličnejšimi oblikami invalidnosti (slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim in kognitivno oviranim).

Kot primere dobre prakse, ki imajo spletne strani zgledno urejene in primerno prilagojene za invalide in starejše, lahko izpostavimo spletišča eu-drzavljan.si in nasodiscu.si, tudi e-uprava.gov.si in pa-ng.si/ ter gov.si, ki je prav tako na dobri poti do optimalne dostopnosti.

 

Dogodka smo se udeležili tudi predstavniki Geodetskega inštituta Slovenije.

Foto: Matej Pušnik