Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu – Acquavitis

Kot smo poročali, je v teku projekt Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Acquavitis, ki na čezmejnem območju Slovenije in Italije, katero je zaradi podnebnih, geomorfoloških in ekonomskih značilnosti (majhne kmetije) zelo ranljivo, vzpostavlja jasne strategije in rešitve za učinkovito rabo vode. Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta, https://www.ita-slo.eu/sl/acquavitis in priloženem plakatu.