Projekt ISTER, del programa PODONAVJE

Uvodno srečanje mednarodnega projekta ISTER je potekalo 16. julija na spletu in tako skupaj povezalo 30 udeležencev iz 9 partnerskih držav: Romunija (kjer so partnerji Narodni muzej zgodovine Transilvanije, občina Alba Iulia ter URBASOFIA), Bolgarija, Madžarska, Slovenija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Nemčija in Italija. Dogodek sta organizirala Narodni muzej zgodovine Transilvanije in URBASOFIA s ciljem spoznati partnerje, projektno vsebino, kot tudi potrebne aktivnosti za izvedbo delovnih paketov.

Podonavje, ki  nas s svojo modro-zeleno barvo vabi na pohode, je bila naša želja že vrsto let, vse od leta 2012… in sedaj se ta želja uresničuje! 16 partnerjev in 10 pridruženih partnerjev je vložilo svojo energijo in znanje v razvoj eko-kulturnega koridorja rimskih poti in naselbin namenjenega pešcem, s pričetkom v Porolissumu (RO/okraj Sălaj) in nadaljuje do izvira Donave (NEM), ali pa preprosto do »večno čudovitega« Rima.

ISTER je del mednarodnega programa PODONAVJE, ki zajema območje Donave in prvotno naslavlja izziv nepovezanosti rimske dediščine v Podonavju. Projekt se loteva prostorskih razsežnosti rimskega omrežja poti kot povezovalnega transnacionalnega elementa, ki prehaja državne meje in omogoča izmenjavo, povezovanje in skupni razvoj. Glavni cilj projekta ISTER je torej ponovno odkrivanje in oživitev omrežja rimskih cest v Podonavju kot gonilno silo pri spodbujanju prostorskega razvoja, ki temelji na trajnostni rabi kulturne in naravne dediščine. Za izboljšanje lokalne privlačnosti se ISTER opira na tri ključne dobrine:

  1. Sprejetje večnivojske verige upravljanja, ki je osredotočena na krepitev znanja in institucionalnih zmogljivosti akterjev v Podonavju z izboljšanjem njihovih zmogljivosti in skupnim prikazom znanja;
  2. Uporaba naprednih orodij in tehnologij za izboljšanje nefizične dostopnosti, vidljivosti in vrednotenja rimskega omrežja poti in naselbin, vzpostavitvijo temeljev za tematsko kulturno pot s pripovedno funkcijo, ki bo temeljila na rimski dediščini, oživljanje antičnih dobrin ter promocija neobnovljive in krhke, a vendar neraziskane in neizkoriščene rimske dediščine;
  3. Preusmeritev starih pristopov politik (zaščita preko izolacije) k novim, povezovalne metode za izboljšanje sistema politik in predpisov v podonavskih regijah.

 

Več informacij o projekt je dostopnih na povezavi:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

 

 

Initial_leaflet_ISTER_ANG

Initial_leaflet_ISTER_SLO