Carnuntum

V okviru projekta ISTER, ki poteka v okviru transnacionalnega programa Podonavje in je sofinanciran iz strani Evropske unije (ERDF, IPA), predstavljamo primere dobrih praks preučevanih ostankov rimskih naselbin, ki smo jih pripravili partnerji projekta.
Danes bomo predstavili kakšne sledi so Rimljani pustili v sosednji Avstriji.
V Carnuntumu je mogoče rimsko dobo doživeti z vsemi čutili. V ta namen je bil del rimskega mesta na novo zgrajen na prvotni lokaciji.

Vsi gradbeni ukrepi in podrobnosti o opremi temeljijo na arheoloških najdbah na lokaciji. Znanstvena podlaga za rekonstrukcijo, ki je bila izvedena v starodavni obrtni tehniki in ročnem delu, je temeljila na dolgoletnih raziskavah, iz katerih je bilo mogoče pridobiti podatke o arhitekturi, ogrevalni tehnologiji, funkcijah stavb, uporabi prostora in notranji opremi.

V rekonstruirani rimski mestni četrti ste dobesedno gost v dnevnih sobah Rimljanov.

Foto: © atelier olschinsky