Spletni seminar Interreg Projekta Acquavitis

Vabimo vas na spletni seminar Interreg Projekta Acquavitis »UPRAVLJANJE TAL IN SPREMLJANJE VODNEGA STANJA V VINOGRADIH SPODNJE FURLANIJE«, ki bo bo potekal na spletni platformi Zoo (https://bit.ly/3g5JWdn) dne 18.02.2022 od 10.30 do 12.30 v organizaciji Univerze v Vidmu.

Četrto srečanje namenjeno usposabljanju in informacijskim dejavnostim projekta Interreg Italija – Slovenija “ACQUAVITIS – inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu” bo potekalo na spletni platformi Zoom dne 18.02.2022 od 10.30 do 12.30 v organizaciji Univerze v Vidmu.
V središču spletnega seminarja z imenom »UPRAVLJANJE TAL IN SPREMLJANJE VODNEGA STANJA V VINOGRADIH SPODNJE FURLANIJE« bo pet strokovnih video predstavitev, ki so osredotočene na analizo podaktov in rezultatov dveh sezon vzorčenja (2021 in 2021) tal, padavin in vod v trtnem ksilemu in pa na spremljanje testiranja v poskusnem vinogradu Precenicco na območju Spodnje Furlanije.
Projekt, ki se je začel leta 2019, s ciljem »doseči trajnostno kmetijstvo z boljšim upravljanjem vodnih virov, zahvaljujoč uporabi inovativnih zelenih tehnologij«, vključuje šest partnerjev: Kmetijski inštitut Slovenije (VP), Univerzo v Trstu (PP2), Univerzo v Vidmu (PP3), Geodetski Inštitut Slovenije (PP4), Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (PP5) in Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah (PP6).
Spletni dogodek je odprt in brezplačen.

www.ita-slo.eu/it/acquavitis www.acquavitis.eu

@acquavitis #interreg_itaslo