Dediščina rimskih poti kot razvojni potencial

V okviru projekta ISTER Geodetski inštitut Slovenije kot projektni partner projekta predstavlja primere dobrih praks preučevanih ostankov rimskih naselbin v devetih partnerskih državah. Projekt ISTER poteka v okviru transnacionalnega programa Podonavje in je sofinanciran iz strani Evropske unije (ERDF, IPA). Njegov glavni cilj je ponovno odkrivanje in oživitev omrežja rimskih cest v Podonavju, ki je lahko gonilna sila pri spodbujanju prostorskega razvoja, temelječega na trajnostni rabi kulturne in naravne dediščine.

Vabljeni na srečanje 21. aprila 2022 v Hiši Evropske Unije (Dunajska cesta 20, Ljubljana), na katerem bomo predstavili različne vidike dediščine rimskih poti, ki so lahko pomemben dejavnik za razvoj kulturnega turizma.

Dogodek je brezplačen in odprt za javnost.

Na dogodek se lahko prijavite na povezavi: https://forms.gle/2uSQDoh2uio74yHy7

 

PROGRAM

9.30 – 10.00: Zbiranje udeležencev, kava

10.00 – 10.20: Predstavitev projekta ISTER (Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije)

10.20 – 10.40: Prepoznavanje rimskih ostalin s pomočjo podatkov laserskega skeniranja Slovenije (dr. Mihaela Triglav Čekada, Geodetski inštitut Slovenije)

10.40 – 11.00: Povezovanje znanosti in kulturne dediščine v Podonavju (dr. Matija Črešnar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo / Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

11.00 – 11.20: Dediščina rimske Emone kot potencial za kulturni turizem (dr. Bernarda Županek, Muzej in galerije mesta Ljubljane)

11.20 – 11.30: Zaključek z diskusijo

11.30 – 12.00: Pogostitev in delovno druženje