V Ljubljani se je odvila 23. konferenca Hidrografske komisije za Sredozemsko in Črno morje

23. konferenco Hidrografske komisije za Sredozemsko in Črno morje je letos prvič gostila Republika Slovenija in je potekala med 29. 3. in 1. 4. 2022 v hotelu InterContinental v Ljubljani. Zaradi trenutnih razmer s covid-19 je konferenca potekala v hibridni obliki.

Hidrografska komisija za Sredozemsko in Črno morje je del Mednarodne hidrografske organizacije. V komisiji je trenutno 23 polnopravnih članic, 4 pridružene članice in 6 držav opazovalk. Komisija se sestaja na vsaki dve leti.

Glavni cilj konference je bilo regionalno usklajevanje glede izmenjave navtičnih informacij, hidrografskih raziskav, izdelave pomorskih kart in publikacij, usposabljanj, tehnične pomoči in sodelovanja med članicami, kot tudi izmenjava informacij v zvezi s hidrografskimi izmerami, raziskavami, znanstvenim in tehničnim razvojem ter načrtovanjem in organizacijo hidrografskih dejavnosti.

Konference se je v živo udeležilo več kot 50 delegatov, predstavnikov nacionalnih hidrografskih uradov  iz 14 držav, več kot 20 delegatov pa se je konference udeležilo preko video povezave.

Slavnostni govornik konference je bil gospod Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo.

Organizacija konference je bila tudi priložnost za predstavitev Hidrografskega urada Republike Slovenije, kot tudi za predstavitev države in njenega glavnega mesta. Konferenca je prav tako sovpadla z dvema pomembnima prelomnicama za slovensko hidrografsko dejavnost, saj v letošnjem letu praznujemo 25 let začetka hidrografske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter 20. obletnico članstva Republike Slovenije v Mednarodni hidrografski organizaciji.

Konferenco je v imenu Ministrstva za infrastrukturo organiziral Geodetski inštitut Slovenije.