Predstavitev projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi v Ribnici

Na povabilo Društva paraplegikov ljubljanske regije smo se udeležili skupnega sestanka s člani društva in predstavniki občine Ribnica, Kočevje, Velike Lašče, Dobrepolje in Sodražica, predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, policije, centrov za socialno delo, Domov starejših občanov in arhitekta Zveze paraplegikov Slovenije, dne 7.6.2022 v prostorih DSO Ribnica.

Na srečanju smo pozornost namenili izzivom, s katerimi se člani društva dnevno srečujejo pri bivanju in vključevanju v družbo ter dostopnosti grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe. Poskušali smo odgovoriti na izzive  ali bo v prihodnosti posamezna občina  zagotavljala kvalitetnejše življenje invalidov.

Kot predstavnik Geodetskega inštituta, sem  predstavil  projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.  Na primeru občine Ribnica je bil predstavljen model prilagojenosti grajenega okolja  in smo zaključili, da občina s prilagoditvami lahko omogoči kvalitetnejše življenje invalidom oziroma vsem občanom. Občina Ribnica in občina Kočevje sta že pristopili k projektu, občini Sodražica in Dobrepolje pa sta izrazili veliko naklonjenost pristopa k projektu.