Bonitiranje zemljišč

Geodetski inštitut Slovenije najavlja prihajajoče enodnevno izobraževanje za »Bonitiranje zemljišč«

Geodetski inštitut Slovenije organizira 26. septembra 2022 celodnevno izobraževanje na temo bonitiranja zemljišč. Namenjeno je predvsem tistim, ki nameravajo po opravljenem izpitu pridobiti pooblastilo za izvajanje bonitiranja zemljišč, za vse ostale pa kot informativen pregled razvoja vrednotenja zemljišč do sprejetja Zakona o katastru nepremičnin in Pravilnika o vodenju podatkov v katastru nepremičnin.

Novi predpisi uvajajo spremenjen način vrednotenja in vodenja podatkov, ki so stopili v veljavo v letošnjem letu.

Podrobnejši program izobraževanja bo objavljen na spletni strani www.gis.si.

Za dodatne informacije nam pošljite elektronsko pošto na naslov isg@gis.si ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko 041/572-728.

 

Izobraževalno središče za geomatiko