Začetek evropskega projekta CE-Spaces4All – »Dostopnost prostora za vse«

Marca 2023 smo na Geodetskem inštitutu Slovenije kot vodilni partner začeli z izvajanjem evropskega projekta CE-Spaces4All oz. »Dostopnost prostora za vse«. Triletni projekt v vrednosti 2,65 milijona eur je sofinanciran v okviru programa Interreg Central Europe (več na https://www.interreg-central.eu/projects/ce-spaces4all/).

S projektom želimo v 7 evropskih državah spodbuditi razvoj dostopnega turizma v Srednji Evropi preko izboljšanja upravljanja s prostorom ter sodelovanja odločevalcev na občinski in regionalni ravni, turističnega sektorja, invalidskih organizacij in invalidov. Dostopni turizem predstavlja hitro razvijajočo panogo z velikim potencialom za rast, saj ima samo v EU 87 milijonov ljudi obliko invalidnosti (UNWTO). Njegov vpliv pa je še veliko širši, saj nenazadnje vpliva na boljšo kakovost življenja vseh invalidov tako z vidika mobilnosti, možnosti zaposlovanja, kot njihove socialne vključenosti.

Namen projekta je z aktivnim vključevanjem invalidov (gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih) izpostaviti njihove potrebe in postaviti temelje za samostojno in varno potovanje invalidov na 3 čezmejnih pilotnih območjih: Slovenija-Hrvaška-Madžarska, Avstrija-Češka in Poljska. Pri tem se osredotočamo tudi na turistična območja izven urbanih središč, ki so z vidika dostopnosti in mobilnosti zahtevnejša za ciljno skupino.

Slika 1: Dostopnost železniške postaje

V okviru projekta bo vzpostavljen spletni pregledovalnik dostopnosti s prikazom dostopnih poti, ovir na poti ter dostopnih oz. potencialno dostopnih objektov na skrbno izbranih turističnih območjih ter podrobnejši katalogi ovir. Izdelane bodo nove turistične storitve in produkti za invalide z vključitvijo lokalnih turističnih ponudnikov, kot so npr. priprava organiziranih turističnih programov za invalide ali priprava scenarijev za samostojne poti invalidov.

Prav tako bodo izdelana priporočila odločevalcem na osnovi zbranih podatkov in potreb invalidov za izdelavo akcijskih načrtov za izboljšanje dostopnosti turizma in pripravo skupne teritorialne strategije načrtovanja za dostopni turizem. Nenazadnje pa je ključna dejavnost projekta ozaveščanje o priložnostih dostopnega turizma projekta ter spodbujanje nadaljnjih zasebnih in javnih naložb v izboljšanje dostopnosti za doseganje bolj vključujočega okolja za vse.

Slika 2: Prikaz ovire za osebe na invalidskem vozičku

V prvih mesecih projekta se je 12 projektnih partnerjev dobro spoznalo s tematiko dostopnosti in invalidnosti, kot tudi podrobneje z evropsko zakonodajo na tem področju, izdelavo dostopnih digitalnih materialov, organizacijo dostopnih dogodkov in potrebami invalidov v zvezi z dostopnim turizmom. Izvedeni sta bili 2 projektni srečanji v Ljubljani in na Dunaju, kjer so udeleženci med drugim spoznali dobre in slabe primere prakse s področja dostopnosti.

Slika 3: Uvodno srečanje v Ljubljani, 13. 4. 2023

Partnerji trenutno na svojih pilotnih območjih izvajajo srečanja z lokalnimi turističnimi ponudniki za preveritev njihovih interesov in možnosti sodelovanja, kar je ključen korak za uspešen razvoj projekta v nadaljevanju in priprave skupnih turističnih produktov in storitev.

Slika 4: Plakat CE-Spaces4All