Dostopnost prekmurskih turističnih destinacij za invalide

V kolikšni meri so turistične točke v Prekmurju dostopne za invalide, ki so gibalno ali senzorno ovirani? Ali so invalidom dostopne tudi turistične znamenitosti izven urbanih središč?

O tem se sprašuje Geodetski inštitut Slovenije pri evropskem projektu Programa Interreg Srednja Evropa »CE-Spaces4All« oz. »Dostopnost prostora za vse«, kjer obravnavajo področje dostopnega turizma v Srednji Evropi.

Slika 1: Pregled območja Expano, fotografija:arhiv GI

Skupaj z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Murska Sobota, Društvom gluhih in naglušnih Pomurja – Murska Sobota in Razvojnim centrom Murska Sobota so v torek, 22. 8. in v sredo, 23. 8. 2023 izvedli terensko raziskavo dostopnosti poti in turističnih objektov za invalide v Murski Soboti, Moravskih toplicah in drugih turističnih točkah po Prekmurju.

Predstavniki Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota so uvodoma predstavili svoje društvene prostore kot primer dobre prakse za slepe in slabovidne osebe.

Slika 2: Prostori MDSS MS, fotografija:arhiv GI

Slika 3: Prostori MDSS MS – urejene sanitarije, fotografija:arhiv GI

Nato je bil izveden skupinski sprehod po Murski Soboti in pregled dostopnih poti, ovir na poti ter turističnih objektov za osebe na invalidskih vozičkih, slepe in slabovidne osebe ter gluhe in naglušne osebe skladno z načeli inkluzivnega oblikovanja, naj bo dostop enakovreden za vse.

Pregledana je bila železniška postaja v Murski Soboti, hotelske namestitve in gostinski objekti, kulturne ustanove, turistični informacijski center. V objektih so bile med drugim opravljene meritve, ali so prehodi dovolj široki in toaletni prostori ustrezni za osebe na vozičkih, ali so na voljo slušne oz. indukcijske zanke za osebe z okvaro sluha ter ali so zagotovljeni vizualni kontrasti na stopnicah in pri vhodih v objekt za osebe z okvaro vida.

Slika 4: Železniška postaja Murska Sobota – prehod do perona, fotografija:arhiv GI  


Slika 5: Železniška postaja Murska Sobota – klic v sili, fotografija:arhiv GI

Slika 6: Meritev prehodov v objektih za dostopnost oseb na invalidskih vozičkih, fotografija:arhiv GI


Slika 7: Primer dobre prakse – stopnišče/ dvižna ploščad v Gledališču Park, fotografija:arhiv GI

V zunanjem okolju so bili udeleženci pozorni na fizične in druge ovire, ki jih ljudje brez oviranosti niti ne opazijo, kot so neustrezna poglobitev robnika ali neprimerna podlaga za osebe na vozičkih in višinske ovire za osebe z okvaro vida.

Slika 8: Ovira za osebe na invalidskih vozičkih – težko dostopna pot, fotografija:arhiv GI

Naslednji dan so se zajemalci podatkov srečali tudi s predstavniki občine Moravske toplice, Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik ter različnimi turističnimi ponudniki, kar se je izkazalo za odlično priložnost, da deležniki lokalno okolje spoznajo skozi drugo perspektivo.

Slika 9: Meritev naklona poti v Moravskih toplicah,  fotografija:arhiv GI

Ob zaključku testiranja so bile glede dostopnosti za invalide preverjene še naslednje lokacije: doživljajski park Vulkanija, Expano, Bukovniško jezero, tropski vrt Ocean Orchids, Posestvo Passero in razgledni stolp Vinarium.

Rezultati zajema podatkov bodo predstavljeni v obliki javnega spletnega pregledovalnika dostopnosti konec letošnjega leta, prav tako pa bodo posredovani občinam in turističnim ponudnikom v razmislek glede odprave ovir. Skupaj z izbranimi turističnimi ponudniki v Sloveniji, na Hrvaškem in na Madžarskem se bo v nadaljnji fazi pričela priprava turističnih programov za invalide v želji, da se jim omogoči varna in v čim večji meri samostojna potovanja.

Slika 10: Predstavniki Geodetskega inštituta Slovenije, NSIOS, MDSS Murska Sobota, DGN Pomurja – Murska Sobota, RCMS,  fotografija:arhiv GI