Pričetek projekta IN4SAFETY

Pričeli smo z izvajanjem projekta IN4SAFETY (https://www.ita-slo.eu/sl/in4safety), ki je bil odobren v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. V Ajdovščini smo se na uvodnem dogodku projekta, ki ga koordinira občina Ajdovščina, srečali s projektnimi partnerji ter pogovorili o prihajajočih projektnih aktivnostih. Popoldanski del je bila namenjen ogledu Vipavskega Križa.

 

Skupni izziv, ki ga naslavlja IN4SAFETY je vzpostavitev sodelovanja za preprečevanje tveganj nesreč in zmanjšanje ogroženosti zaradi podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti odzivanja na naravne nesreče na programskem območju.

V okviru projekta bomo vzpostavili načrt helikopterske nujne pomoči z namenom hitrejših in učinkovitejših reševalnih akcij.