Uvodno predavanje Zlati kamen 2024

Konferenca Zlati kamen je namenjena izboru najboljših praks na področju lokalne samouprave. Član strokovnega sveta za izbor nagrajencev je že vrsto let tudi mag. Roman Rener.

Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Konferenco je otvoril Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost RS. Konferenca Zlati kamen 2024 je osredotočena na prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih pristopov v občinski prostorski politiki. Na letošnjem izboru je bila ključna tema je občinska prostorska politika, ki upošteva jasno vizijo prostorskega razvoja, urbanistično načrtovanje, trajnostni razvoj in druge vidike. Za najboljšo občino je bila po izboru za 13. nagrado Zlati kamen izbrana Mestna občina Murska Sobota.

Vabljeno uvodno predavanje je  imel mag. Roman Rener in sicer z naslovom: Ali je stanovanj in hiš v Sloveniji res premalo?

Zakaj primanjkuje stanovanj, če število prebivalcev v Sloveniji ostaja že vrsto let približno na isti ravni? Rodnost v Sloveniji se že tri desetletja giblje okoli vrednosti 1,6 ali manj otroka na žensko. Rast  prebivalstva temelji na priseljencih. Dve tretjini prebivalcev Slovenije živi v hišah in le ena tretjina v stanovanjih. Cene nepremičnin so zrastle v nebo. Zemljiška in stanovanjska politika sta zadnja desetletja tudi povsem odsotni. Pred dolgoročnimi spremembami pa se obnašamo tako kot, da se nas ne tičejo. Po podatkih SURS je v Sloveniji praznih že več kot 60 naselij. Izgradnja novih večstanovanjskih stavb od pridobitve primernega zemljišča do vselitve uporabnikov traja vsaj pet let ali več. Različne analize kažejo, da je nenaseljenih stanovanj v Sloveniji vsaj 90.000. Ob predpostavki, da bi 10% praznih stanovanj spravili »na trg«, t.j. 9.000 (v najem ali prodajo), bi pri novogradnjah prihranili vsaj 1,8 mrd eur. Pa še vsaj dve veliki prednosti sta: takoj so vseljiva in dodatno ni potrebno pozidati novih zemljišč. Ali bi z obdavčenjem stanovanj vsaj delno lahko stabilizirali trg nepremičnin?

VEČ

Linki na vsebino:

https://www.planetgv.si/zlati-kamen/program/

https://www.planetgv.si/zlati-kamen/govorci/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.814147274090196&type=3

 

Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost
mag. Roman Rener Geodetski inštitut Slovenije
mag. Roman Rener Geodetski inštitut Slovenije