Na osnovi dobrega poznavanja vsebin ter načina delovanja obstoječih nepremičninskih in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji, na Geodetskem inštitutu skupaj z zunanjimi partnerji razvijamo lastne aplikacije in informacijske rešitve, s katerimi nudimo strokovno podporo pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin. Redno spremljamo stanje na slovenskem nepremičninskem trgu. Gibanje cen in prometa z nepremičninami na območju Slovenije je ažurno in celovito prikazano na portalu Trg nepremičnin, kjer so za splošno in strokovno javnost pripravljene različne analize. Za naročnika izdelujemo tudi ciljno usmerjene raziskave nepremičninskega trga v Sloveniji. Na portalu Trg nepremičnin je v pripravi storitev, s katero bomo podatkom o realiziranih cenah »ob bok« postavili podatke o oglaševanih cenah, ter z ustreznimi analizami ugotavljali odstopanja med njimi.

Spletne storitve

S prvo od spletnih aplikacij na portalu Trg nepremičnin, Trgoskop, je od leta 2011 omogočen podrobnejši vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami.

V letu 2020 Geodetski Inštitut Slovenije in podjetje Arvio združujeta znanja in izkušnje ter svojim strankam ponujata nadgrajeno aplikacijo Trgoskop. Dolgoletne izkušnje Instituta na področju nepremičninskih evidenc in poznavanje naprednih tehnologij, ki jih v partnerstvo prinaša Arvio, bo tudi v prihodnje omogočilo razvoj novih, izboljšanih rešitev za učinkovitešje delo nepremičninskih strokovnjakov.

Mobilne aplikacije

nValuTa je prva brezplačna mobilna aplikacija za javni vpogled v slovenski trg nepremičnin! Z njo lahko uporabniki mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov brezplačno dostopajo do podatkov o sklenjenih nepremičninskih poslih v okolici svojega trenutnega položaja, ter za dano lokacijo pridobijo podatek o informativni tržni vrednosti referenčnih nepremičnin. Več o sami aplikaciji, povezave za prenos, pomoč, ter pojasnila o izračunu informativne tržne vrednosti najdete na portalu Trg nepremičnin.

Trgoskop

nValuTa