Spoštovani!

Vabimo Vas k sodelovanju v kratki raziskavi Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb na topografskih kartah oz. zemljevidih? Raziskavo izvaja Geodetski inštitut Slovenije v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta ARRS L2-1826: »Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje topografskih sprememb«, ki ga sofinancirata še Ministrstvo za obrambo RS in Geodetska uprava RS. V projektu preučujemo tudi kakšna je pripravljenost javnosti za sodelovanje v akcijah zbiranja prostovoljnih geografskih informacij (ang. Volunteered Geographic Information) za sporočanje sprememb, pomanjkljivosti ali napak na državnih topografskih kartah. Iz preteklih izkušenj vemo, da uporabniki kart za raznovrstno orientacijo večkrat opazite spremembe v prostoru, ki pa na karti še niso zabeležene, zato nas zanima, v katerih primerih in na kakšen način bi bili pripravljeni takšne predloge popravkov sporočiti kartografom.

Sodelovanje v raziskavi je popolnoma anonimno, rezultate ankete pa bomo uporabili izključno v raziskovalne namene.

Hvaležni vam bomo, če vprašalnik razdelite tudi med svoje znance.

Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/301239

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, vodja projekta

Če imate še kakšno dodatno mnenje, ki ga niste mogli izraziti v anketi oz. bi bili pripravljeni sodelovati z nami tudi v prihodnje, nam lahko pišete na: mihaela.triglav(at)gis.si

 

Rezultati ankete Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb na topografskih kartah oz. zemljevidih?, v kateri vas je konec leta 2020 sodelovalo 653 anketirancev, so objavljeni v prosto dostopnem članku, objavljenem v Geodetskem vestniku:

Še enkrat se vsem anketirancem zahvaljujemo za sodelovanje.

Lep pozdrav,

doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, vodja projekta