Koroška regija – Postaja razvojno najprodornejša regija na področju mobilnosti ranljivih skupin

Na sestanku županov koroške regije v prostorih občine Slovenj Gradec dne, 6. februarja 2020, smo predstavili projekt Omogočanje Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je povedal, da želi ministrstvo podpirati operativne rešitve regije za neodvisno in varno gibanje ranljivih skupin. Geodetski inštitut Slovenije je skupaj s podjetjem […]

Acquavitis – Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu

Pričeli smo z izvedo čezmejnega projekta Acquavitis, ki je odobren v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu. Tehnični sestanek v Biljah 11. 02. 2020 je bil namenjen opredelitvi izvedbe nalog projekta Acquavitis. Geodetski inštitut Slovenije je v […]