Geodetske točke na Menini planini

V okviru aplikativnega raziskovalnega projekta L2-50090, ki ga so-finacirata ARIS in GURS, smo izdali brošuro Geodetski utrinki: Geodetske točke na Menini planini. V tiskani obliki brošuro dobite na Domu na Menini planini, digitalne pa med Geodetskimi utrinki (https://gis.si/geodetski-utrinki/) Obilo pohodniških užitkov želimo!  

Uvodno predavanje Zlati kamen 2024

Konferenca Zlati kamen je namenjena izboru najboljših praks na področju lokalne samouprave. Član strokovnega sveta za izbor nagrajencev je že vrsto let tudi mag. Roman Rener. Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Konferenco je otvoril Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost RS. Konferenca Zlati kamen 2024 je osredotočena […]

Začetek izvajanja projekta NONA – New gOvernance for New spAces

Začetek izvajanja projekta

Z udeležbo na uvodnem srečanju v Gabrovem, Bolgarija, smo začeli z izvajanjem transnacionalnega programa sodelovanja Podonavje NONA – New gOvernance for New spAces. Na projektu sodeluje 18 partnerjev. Glavni cilj projekta je razviti nov model upravljanja za vključevanje zelenih naložb v trajnostni teritorialni razvoj v Podonavju, z združevanjem različnih sektorjev. S […]

Začetek izvajanja projetka BauNOW

Pričeli smo z izvajanjem projekta BauNOW, ki je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg Euro-MED. Projekt, ki ga koordinira Geodetski inštitut Slovenije, naslavlja tematiko zelenega prehoda (ZP) v smeri podnebno nevtralnih in odpornih življenjskih območij.  Z novimi, integriranimi razvojnimi praksami in izboljšanim dostopom do finančnih sredstev za izvajanje ZP bosta […]

Letna predstavitev dosežkov projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Minister za okolje podnebje in energijo mag. Bojan Kumer

V Zlati dvorani Narodne galerije je v torek potekala javna predstavitev dosežkov projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Glavni cilj projekta je gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter starejšim omogočiti samostojno mobilnost in dostopnost v javnem prostoru. Pot do polne mobilnosti vseh je še dolga in […]

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Vabljeni na letno predstavitev projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki bo potekala v torek, 12. marca 2024, ob 11. uri v Zlati dvorani Narodne galerije v Ljubljani. Slavnostni govornik na dogodku bo minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer. V nadaljevanju bodo goste nagovorili Marko Lotrič, […]

Delavnice za povečanje uporabe in dostopnosti storitev javnih institucij za osebe z oviranostmi

V okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2022 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Geodetskem inštitutu Slovenije izvajamo raziskovalni projekt št. V2-2252 z naslovom »Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti«, ki ga financirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) […]

Začetek izvajanja projekta IRRIGAVIT

Začetek izvajanja projekta IRRIGAVIT – Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu Pričeli smo z izvajanjem projekta IRRIGAVIT – Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu (https://www.ita-slo.eu/sl/irrigavit), ki je bil odobren v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt, ki se je začel 1. oktobra 2023, koordinira Univerza v Vidmu […]

Slovesnost ob 70. obletnici ustanovitve Geodetskega inštituta Slovenije

Z velikim veseljem in ponosom se oziramo nazaj na slovesnost ob 70. obletnici ustanovitve Geodetskega inštituta Slovenije, ki se je odvijala v Klubu Cankarjevega Doma v Ljubljani. Iskrena hvala vsem, ki ste se nam pridružili in s svojo prisotnostjo počastili ta pomemben mejnik v zgodovini našega inštituta. Posebna zahvala gre slavnostnim […]

70 let delovanja Geodetskega inštituta Slovenije: od morskega dna do vrha Triglava

Geodetski inštitut Slovenije, ustanovljen 14. decembra leta 1953, je eden najstarejših nacionalnih inštitutov z neprekinjenim delovanjem. Ob 70. obletnici svojega delovanja vabi na slovesnost, ki bo v ponedeljek, 18. decembra, ob 17. uri v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Zbrane bodo ob zavidljivo visoki obletnici nagovorili direktor inštituta Milan Brajnik, minister […]