Simpozij GIS v Sloveniji 2020

Včeraj je Alen Mangafić predstavil na bienalnem simpoziju GIS v Sloveniji http://giss.zrc-sazu.si/PROGRAM.aspx prispevek z naslovom Izdelava visokoločljivostnega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež. Krajše je ta postopek poimenovan SRĐAN. V prostodostopni monografiji dogodka GIS v Sloveniji: Modeliranje pokrajine https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1927 najdete poleg prispevka Alena Mangafića in […]

Projekt ISTER, del programa PODONAVJE

Uvodno srečanje mednarodnega projekta ISTER je potekalo 16. julija na spletu in tako skupaj povezalo 30 udeležencev iz 9 partnerskih držav: Romunija (kjer so partnerji Narodni muzej zgodovine Transilvanije, občina Alba Iulia ter URBASOFIA), Bolgarija, Madžarska, Slovenija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Nemčija in Italija. Dogodek sta organizirala Narodni muzej zgodovine […]

Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu – Acquavitis

Kot smo poročali, je v teku projekt Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Acquavitis, ki na čezmejnem območju Slovenije in Italije, katero je zaradi podnebnih, geomorfoloških in ekonomskih značilnosti (majhne kmetije) zelo ranljivo, vzpostavlja jasne strategije in rešitve za učinkovito rabo vode. Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta, […]

Spletni viri brez ovir za vključenost invalidov na vseh področjih družbe

Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena. To se je še posebej potrdilo prav v času epidemije koronavirusa in izolacije, ko smo morali večino zadev urejati na spletu. Kljub sprejetju Konvencije o pravicah invalidov, Ustavi RS in številnim drugim aktom se žal […]

Projekt Acquavitis, meritve vodnega stresa

V okviru projekta Acquavitis, ki poteka v okviru programa INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, smo skupaj s partnerji projekta v vinogradu na območju Dornberka opravili meritve vodnega stresa rastlin. V vinogradi smo opravili izkop do globine 1,80 m in na različnih globinah vzeli vzorce zemlje za izotopsko analizo vode v tleh. Opravili […]

Predstavitev projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

Na predstavitvi projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, ki je potekala v Narodni galeriji, smo predstavili vsebino in cilje projekta. O projektu je varuh človekovih pravic #Peter Svetina zapisal: »Z družbeno odgovornim in trajnostno naravnanim projektom Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, v okviru katerega ranljivim skupinam v prometu – […]

RAZISKAVA – JAVNA NAJEMNA SLUŽBA

Geodetski inštitut Slovenije po naročilu in v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izvaja raziskavo »Razvoj okolja za podporo vzpostavitvi Javne najemne službe v Sloveniji«. Javno najemno službo določa Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 kot novo obliko pomoči države pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Predvideno je, da bo opravljala vlogo […]