Copernicus

Copernicus je program Evropske komisije za opazovanje in spremljanje Zemlje. Podatki se zbirajo iz različnih virov, ki vključujejo opazovalne satelite in senzorje ter podatke držav članic.
Zanesljivi in ažurni podatki so strukturirani v 6 tematskih področij: kopno, morje, atmosfera, podnebne spremembe, krizno upravljanje in varnost.

Področje kopno je razdeljeno na 4 glavne komponente:

Več >>