Namen bilateralnega projekta nesreče brez meja, kjer smo se zbrali štirje partnerji, po dva z vsake strani meje, je bil zapolniti verzel pri obveščanju o izrednih vremenskih razmerah in posledično tudi o naravnih nevarnostih, to se pravi naravnih nesrečah posebaj snežnih plazovih, kartografsko pa smo pokrili tudi zemeljske plazove in skalne podore

Na pobočjih tako v času snežnih razmer se pravi snega – snežna erozija in pa premiki grušča hudourniškega gradiva – smo izvedli tudi nekaj snemanj. Naši kolegi iz Geodetskega inštituta Slovenije so opravili lidarsko snemanje tako v kopnih kot tudi snežnih razmerah in sicer zračnega in pa zemeljskega oziroma terestičnega in vse to nam je pomagalo na koncu pri izdelavi tematskih zemljevidov oziroma kart nevarnosti za že omenjene tri vrste naravnih nesreč, se pravi skalne podore in odlome ter zemeljske in snežne plazove.

Vzpostavili smo mrežo meteoroloških postaj in obstoječim postajam z obeh strani meje priključili nekaj novih tudi višinskih, ki jih pri nas ni veliko sploh pa na področju srednjih Karavank, ki ga pokrivamo s tem projektom. To nam je omogočilo, da smo v nadaljevanju izdelali oziroma so kolegi pripravili boljše vremenske napovedi, spoznali nove značilnosti o vremenu in podnebju na tem območju, ter skupaj z terenskimi opazovanji pripravljali v zimski sezoni, torej v času snežnih razmer, poseben takoimenovani poskusni krajevni lavinski bilten za srednje Karavanke. Nekaj podobnega počnejo tudi v drugih alpskih državah med tem ko v Sloveniji tovrstnega biltena na tak način še nimamo.

Cilji in neposredni učinki tega projekta so in bodo tudi v prihodnje večstranski in večplastni. Tako bodo dostopni podatki z mreže vremenskih postaj, tako nižinski kot tudi višinskih, zelo pomembna pridobitev je seveda kamera, ki stoji takorekoč na meji in snema skoraj celotno severno stran Begunjščice, kjer so številne priljubljene smeri za vzpenjanje in spuščanje tako poleti kot tudi pozimi, poseben pomen bodo imeli že omenjeni zemljevidi nevarnosti, predvsem za prostorsko načrtovanje, kot tudi za opozarjanje in obveščanje, nadaljevali bomo tudi z lavinskimi bilteni. Skratka na ta način bomo povečali varnost obiskovalcev, saj sedaj bolje poznamo kaj in kako se dogaja na tem zanimivem obmejnem območju. Seveda pa so na ta način odprti številni izzivi za nove dodatne raziskave in spoznanja gorskega sveta tega zanimivega dela naše dežele.