Ladijski promet v luko Koper se steka iz vseh kontinentov. Najpomembnejše povezave so prikazane na zgornji karti.         VIR: Luka Koper

V luki Koper pretovarjajo različne vrste blaga. Temu so namenjeni številni terminali.

Avtomobilski terminal Evropski energetski terminal Generalni tovori Glinica Les Minerali in rudnine Sadje
Kontejnerski in RO-RO terminal Tekoči tovori Žitarice in krmila Živina

VIR: Luka Koper

Skupna količina pretovora blaga se je v luki Koper, v zadnjih 13 letih, več kot podvojila. Pri posameznih blagovnih skupinah se je celo početverila.

VIR: Luka Koper