Površje v slovenski Istri je pomebno preoblikoval človek. Ob obali je izsuševal območja, gradil soline in pristanišča ter povečeval kmetijska zemljišča.
V gričevnatih predelih je gradil kulturne terase ali paštne z namenom povečanja obdelovalnih površin in omejevanja erozije rodovitnih tal na pobočjih.
Na njih gojijo oljke, vinsko trto, sadje in povrtnine. V višjih in osojnih legah slovenske Istre so danes kulturne terase skoraj v celoti opuščene.
S klikom na razišči površje v slovenski Istri.            ! s klikom na sliko si oglej karto v večji velikosti