V primerjavi s cestnim je železniški promet po nastanku mnogo mlajši, kljub temu pa v sodobnem prometu predstavlja nepogrešljivo vrsto prometa. Zaradi nekaterih prednosti, kot so manjše onesnaževanje okolja, varnost, hitrost in ekonomičnost ima železniški promet vse večje možnosti za razvoj. Prva železnica v Sloveniji, zgradili so jo Avstrijci, je še danes pomembna za povezovanje srednje Evrope s severnim Jadranom. Slovenija se namreč vključuje v evropsko mrežo hitrih železnic z dvema tranzitnima progama - 5.koridor poteka od Barcelone, preko Trsta proti Kijevu, 10. koridor pa poteka od Salzburga preko Jesenic, Zagreba proti Solunu.

Razvoj železniškega prometa se je začel z Južno železnico (Dunaj-Ljubljana-Trst), ki so jo zgradili leta 1857.    več    Naloga

1841-1858 1859-1868 1869-1876 1877-1900 1901-1918 1919-1945 1946-1990 1991-2001 načrtovano
Vir tematike: Geografski atlas Slovenije (DZS, 1998)

Danes je železniško omrežje v primerjavi s cestnim precej nemodernizirano. Zastarela železniška infrastruktura vpliva na nekonkurenčnost železniškega prometa v primerjavi s cestnimi prevozi. Slovenija namreč že desetletje večino (okrog 90 %) svojih vlaganj v infrastrukturo usmerja v cestno omrežje, predvsem v gradnjo avtocestnega križa.
Vir: SURS