POMORSKI IN LETALSKI PROMET V SLOVENIJI

Pomorski promet

Slovenija ima pristanišča, namenjena domačemu in mednarodnemu potniškemu pomorskemu prometu v Kopru, Izoli in Piranu. Edino pristanišče, namenjeno mednarodnemu tovornemu prometu predstavlja luka Koper.

V luki Koper natovarjajo, raztovarjajo, prevažajo in skladiščijo različne vrste blaga, namenjenega na tržišča večine držav Srednje Evrope (Avstrija, Nemčija, Češka, Poljska, Slovaška in Madžarska) pa tudi izvoz njihovih izdelkov v različne dele sveta.
Osnovna pristaniška dejavnost se izvaja na specializiranih terminalih, ki so primerni za pretovor in skladiščenje posameznih vrst blaga.

Obseg tovornega prometa preko luke Koper, ki je z notranjostjo države povezana s cesto in tudi železnico, iz leta v leto narašča.
Luka Koper je tako danes največje kontejnersko pristanišče na območju Jadranskega morja, po številu pretovorjenih avtomobilov pa na tretjem mestu v Evropi.

Izjemnega pomena za razvoj tega najpomembnejšega tovornega terminala v državi je njegova lega.
Območje, kjer se nahaja luka Koper, namreč predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem.

Letalski promet

Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se letališki promet potnikov v Sloveniji vseskozi povečuje na vseh treh mednarodnih letališčih. Slovenija ima tri mednarodna letališča v Ljubljani, Mariboru in Portorožu.
Velika večina mednarodnega letalskega prometa se odvija na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V letu 2008 je promet potnikov v rednem prevozu preko ljubljanskega letališča dosegel skoraj 1,4 milijona potnikov ali 84 % vseh potnikov.

Preko ljubljanskega letališča poteka tudi večina letalskega tovornega prometa, katerega obseg se tako kot pri potniškem prometu, z leta v leto povečuje. Zadnji večji porast je moč opaziti po vključitvi Slovenije v EU, ko se je med letoma 2004 in 2006 v povprečju začel povečevati za 20 % na leto.
V Sloveniji je tudi veliko manjših športnih letališč. Na njih se odvijajo dejavnosti, kot so šola letenja in možnost poletov z motornimi ali jadralnimi letali.

Vir podlage: SURS