Prebivalstvene piramide

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu pomeni število prebivalcev v izbrani starosti. Število prebivalcev moškega spola je prikazano na levi, število prebivalcev ženskega spola pa na desni strani piramide.

Starostne piramide v Sloveniji

Oglej si animacijo starostnih piramid skozi čas!

Primeri starostnih piramid po svetu

Zanimivost: Ženske živijo dlje kot moški. Do starosti 59 let število moških v vseh starostnih skupinah presega število žensk. Nad starostjo 60 let začne delež žensk naraščati, saj ženske v povprečju živijo dlje kot moški.