Površje Evrope


Površje Evrope je zelo raznoliko in se hitro spreminja na sorazmerno majhnih območjih. Težko bi govorili o splošni delitvi na večje naravnogeografske enote, morda lahko izpostavimo le goratost juga, kjer so najvišja gorovja Evrope in pa prostrana nižavja na vzhodu.