Podnebje Evrope

Splošne značilnosti

Večina Evrope leži v zmernotoplem pasu.

Velik del Evrope je pod vplivom zahodnih vlažnih gmot z Atlantskega oceana.

V severozahodnem delu Evrope je čutiti vpliv toplega Severno atlantskega toka.

Na podnebje vplivajo tudi vremenotvorna središča (islandski ciklon, azorski anticiklon, sibirski anticiklon).

Značilno je postopno zmanjševanje maritimnosti in povečevanje kontinentalnosti od zahoda proti vzhodu.

Zimske temperature

Za geografsko razporeditev povprečnih temperatur v Evropi je značilno, da so razlike med povprečnimi temperaturami pozimi precej večje kot poleti.

Klikni na karto in si na izbranih klimogramih oglej razporeditev temperatur skozi celo leto.

Poletne temperature

Za geografsko razporeditev povprečnih temperatur v Evropi je značilno, da so razlike med povprečnimi temperaturami pozimi precej večje kot poleti.

Klikni na karto in si na izbranih klimogramih oglej razporeditev temperatur skozi celo leto.

Padavine

Evropa je dobro namočena, razlike v geografski razporeditvi količine padavin pa kažejo na večjo variabilnost kot pri temperaturah, kar je posledica vpliva reliefa na količino padavin. Zaradi pojava orografskih padavin imajo gorska območja nadpovprečno letno višino padavin.

Klikni na karto in si na izbranih klimogramih oglej razporeditev padavin skozi celo leto.

Podnebni tipi

Predstavljeni podnebni tipi so bili določeni s klasifikacijo, ki temelji na razporeditvi januarskih in julijskih temperatur, letni temperaturni amplitudi in padavinskem režimu.

   gorsko
   hladnocelinsko
   hladnooceansko
   izrazito oceansko
   obsredozemsko
   prehodno oceansko
   sredozemsko
   srednjeev. z vročimi poletji
   srednjeev. s toplimi poletji
   stepsko
   subpolarno tundrsko
   suho celinsko
   vlažno celinsko

Primerjaj podnebne tipe s klimogrami (klikni na karto).

Vetrovi

Vetrovi pozimi
Vetrovi poleti