Rastje Evrope

Tipi naravne vegetacije pred poselitvijo v Evropi so bili: tundra, gozd, travinje, močvirja, visoko travna, grmovna in nizko travna stepa ter mediteransko grmovno rastlinstvo. Predvsem v Zahodni in Srednji Evropi ter v Sredozemlju je človek gozd že zelo zgodaj izkrčil, s tem je pridobil pašnike, ponekod pa je posledično nastal goli kras. Močvirja in stepe je marsikje z melioracijami in umetnim namakanjem spremenil v obdelovalne površine.

Relativno pozno se je človek zavedel negativnih učinkov takih posegov in se začel zavedati drugih funkcij gozda kot so varovalna, krajinska in rekreacijska (turistična). Številne države so ustanovile nacionalne parke, kjer ohranjajo naravno vegetacijo pred uničenjem.

Klikni na karti klimogram in primerjaj podnebne značilnosti z rastjem.

  gozdna stepa
  srednjeevropski gozd
  sredozemsko rastje
  stepa
  suha stepa
  tajga
  tundra
  vzhodnoevropski gozd
  zahodnoevropski gozd
  visokogorsko rastje