Družbenogeografske značilnosti Evrope

Družbenogeografske značilnosti Evrope

Na družbenogeografske značilnosti Evrope so vplivali različni dejavniki.

Evropa ima zato:

 • izrazito mešano narodnostno sestavo,
 • veliko različnih jezikov,
 • veliko različnih narodnih običajev in navad,
 • številne migracije, ki povzročajo še bolj pisano narodnostno sestavo prebivalstva.
Evropski jeziki:
Baltski
Baskovski
Finsko permijski
Germanski
Iranski
Kavkaški
Keltski
Malteški
Mongolski
Romanski
Slovanski
Turški
Ugrijski
Drugi               indoevropski

Prikaži vse, Skrij vse

Število "stanujočih" v Evropi

V Evropi domuje blizu 730 milijonov ljudi, kar predstavlja okoli 8 % svetovnega prebivalstva.

V Evropi je, če ne štejemo Rusije, največ Nemcev (82 milijonov prebivalcev). Najmanjše število prebivalcev ima Vatikan (približno 900 prebivalcev).

Od vseh kontinentov narašča prebivalstvo Evrope najpočasneje, kar je posledica starostne razporeditve prebivalstva in urejenih družbenih in socialnih razmer.

Oglej si karto in ugotovi, v katerih državah se število prebivalcev povečuje in kje zmanjšuje?

Več...

Gostota poselitve

Evropa je druga najgosteje poseljena celina (za Azijo), pohvali pa se lahko z dejstvom, da skoraj nima slabo poseljenih predelov.

Trikotnik London – Pariz - Porurje je najgosteje poseljen predel Evrope, saj znotraj njega živi več kot 400 preb./km². Sicer pa je povprečna gostota poselitve v Evropi 60 preb./km².

S klikom na karto si oglej najbolj poseljena območja v Evropi.

Najslabše sta poseljeni Severna (22 preb./km²) in Vzhodna (33 preb./km²) Evropa.

Najnižjo gostoto prebivalstva v Evropi ima Islandija (2,7 preb./km²), med najgosteje poseljene države pa spada Nizozemska (400 preb./km²).

Več...

Urbano prebivalstvo

V Evropi prebivalstvo najhitreje narašča v mestih in njihovi okolici.

Močno doseljevanje prebivalstva z ruralnega v urbano okolje je povzročila tudi industrijska revolucija v 19. stoletju, ko je v posameznih državah Evrope prišlo do prave demografske eksplozije.

Območja z največjim deležem urbanega prebivalstva so velika evropska mesta z okolico:

 • Pariz: 10.195.000 prebivalcev,
 • London: 8.580.000 prebivalcev,
 • območje Porurja: 7.290.000 prebivalcev.

Kako pa je doma?
V Sloveniji je konec leta 2005 vsak drugi prebivalec živel v urbanem naselju.

In po svetu?
Leta 2005 je po podatkih Združenih narodov 48,7 % svetovnega prebivalstva živelo v urbanih območjih. Delež urbanega prebivalstva je bil najnižji v Afriki (38,3 %) in Aziji (39,8 %), povsod drugod pa je presegel 65 %. Največ prebivalcev v urbanih naseljih živi v državah Južne Amerike – skoraj 82 %.

Verstvo

Velika večina ljudi v Evropi je kristjanov. Protestanti so predvsem v Severni Evropi, na Balkanskem polotoku in na vzhodu pa najdemo tudi pravoslavno in muslimansko vero.

Budizem
Pravoslavna
Protestantska
Rimokatoliška
Islamska - Suniti

Zaradi širjenja ateizma in načina življenja se v Evropi znižuje število vernikov. Najbolj verna je Malta s 95% verujočih, najmanj vernikov pa živi v Estoniji – 16%.

Zanimivost: kako pogosto obiskujejo prebivalci nekaterih držav verske obrede

Priseljenci

Po številu prebivalstva v posameznih državah članicah je bilo v začetku leta 2008 največ priseljencev v Luxemburgu (43 % celotne populacije), v Latviji (18 %), Estoniji (17 %), na Cipru (16 %), Irskem (13 %), v Španiji (12 %) in Avstriji (10%). Manj kot odstotek od celotne populacije so priseljenci predstavljali v Romuniji, Poljski, Bolgariji in Slovaški.

Največ priseljencev v državah članicah EU je bilo v:

 • Nemčiji (7,3 milijona),
 • Španiji (5,3 milijona),
 • Veliki Britaniji (4,0 milijona),
 • Franciji (3,7 milijona),
 • Italiji (3,4 milijona).

V državah EU živi približno 31 milijonov priseljencev ali 6% celotne populacije državljanov vseh 27 držav članic. Rezultati Eurostata pravijo, da je od tega 11,3 milijona državljanov EU-ja, kar pomeni, da so migrirali znotraj Evrope, preostalih 19,7 milijonov pa je bilo državljanov nečlanic EU.

Več...