Kmetijstvo

Kmetijska območja

Zaradi pestrih naravnogeografskih značilnosti so pogoji za kmetovanje v Evropi zelo raznoliki.

Intenzivno mešano kmetijstvo
Drugo mešano kmetijstvo
Žita
Druge poljščine
Živinoreja in krmne rastline
Mlečna živinoreja
Črede
Namakalno kmetijstvo
Sredozemsko kmetijstvo
Gozd
Nekmetijsko območje

Prikaži vse, Skrij vse

Ekološko kmetijstvo

... je oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo ob upoštevanju naravnih zakonitosti.

V Evropi je kar 23 % svetovnih kmetijskih zemljišč za ekološko pridelavo, in sicer je ta površina leta 2008 znašala 8,2 milijonov ha oziroma 1,7 % vseh kmetijskih zemljišč v Evropi.


Poglej si:

Deleži površin namenjenih ekološkemu kmetijstvu

Površine namenjene ekološkemu kmetijstvu


Za več informacij:

  ekološko kmetijstvo v EU