Razporeditev prebivalstva

Gostota poselitve po Evropi je različna. Kljub temu je Evropa druga najgosteje poseljena celina.

Najnižjo gostoto prebivalstva v Evropi ima Islandija (2,7 preb./km²), med najgosteje poseljene pa spada Nizozemska (382,2 preb./km²).

Največjo gostoto poselitve ima ...

Nizozemska; na 42.000 km² živi približno 17 milijonov prebivalcev. Na Nizozemskem prevladujejo nižine, po njej pa tečejo tri velike reke: Ren, Maas in Schelde. Podnebje je oceansko (blage zime in sveža poletja), zaradi reliefne odprtosti pa tam pogosto piha veter. Podnebje je zato ugodno za kmetijstvo in poselitev. Prav zato se je tu zbralo tolikšno število ljudi na tako majhnem prostoru. Tudi danes je to kmetijsko najbolj uspešna država v Evropi in je med državami z višjim standardom. Poselitev je precej enakomerna.

Povprečna gostota poselitve je:
400,047 preb./km²
.

Največ prebivalcev ima ...

v Evropski uniji Nemčija z 82 milijoni prebivalci. Površina nemškega ozemlja znaša kar 356 854 km². Zahodna polovica države je bistveno bolj poseljena, zaradi delitve države v preteklosti (Vzhodna in Zahodna Nemčija). Zahodna Nemčija je imela kapitalistično ureditev in se je gospodarsko bolje razvijala. Tudi danes je ta del države bolj razvit. Najgostejšo gostoto prebivalstva zasledimo okoli večjih mest, kot so: Berlin, München, Dusseldorf, Hamburg, Frankfurt …

Povprečna gostota poselitve je: 229,348 preb./km².

Največje razlike v poselitvi so ...

v Italiji. Bistveno bolj poseljen (in razvit) je severni del države. Tam se nahaja tudi večina velikih italijanskih mest. Po poseljenosti torej izstopa Padska nižina in pa obmorski pas. Apenini in Alpe so redkeje poseljeni. Skupaj je Italijanov čez 59 milijonov.

Povprečna gostota poselitve je: 199,536 preb./km².

Najbolj centralistično poselitev ima ...

Francija, saj je v bližini večjih mest zbrana velika večina od 65 milijonov prebivalcev. Podeželje ima tako zelo redko gostoto poselitve. Ta mesta so Pariz, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nantes…

Povprečna gostota poselitve je:
312,804 preb./km²
.

Najmanjšo gostoto ima ...

Islandija, saj ima zaradi svoje geografske lege dokaj neprijazno podnebje. Izmenjujeta se polarni dan in polarna noč, nizke temperature so stalnica, čeprav se zaradi severnoatlantskega toka večinoma ne spustijo pod –10 stopinj Celzija. Zato ima cel otok prebivalcev samo za eno Ljubljano (okoli 300 000). Večina Islandcev živi v Reykjaviku in njegovi okolici.

Povprečna gostota poselitve je: 3.086 preb./km².

Neenakomerno poselitev ima ...

Slovenija. Alpski svet je poseljen predvsem v dolinah in kotlinah, največjo gostoto poselitve pa dosegata Savska ravan in Celjska kotlina (oziroma osrednjeslovenska in zasavska regija). Trenutno se veliko ljudi seli iz mest na obrobje, prazni pa se tudi podeželje.

Povprečna gostota poselitve je: 101.606 preb./km².