DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE
You need Java enabled to view the crossword applet. If you do not have Java installed you can obtain it from java.com. If do have Java you may need to check your security settings to make sure that applets are enabled, especially if you are viewing the puzzle from your hard disk. In Windows XP you may be able to enable the applet by clicking on the yellow bar at the top of the window and selecting "Allow blocked content".
Vodoravno
4Največje pristanišče na svetu po številu potnikov. (5)
7Država z najbolj centralistično poselitvijo. (8)
10Eden izmed večjih evropskih projektov v Sloveniji za ohranjanje habitatov. (11)
13Najmlajša evropska država. (6)
14Večji mednarodni projekt (izgradnja globalnega satelitskega navigacijskega sistema). (7)
Navpično

1Država z najmanjšo gostoto prebivalcev v Evropi. (9)
2Na eni strani denarne valute je motiv, značilen za posamezno državo, na drugi pa skupen motiv. (7)
3Edina evropska država s politično ureditvijo direktne demokracije. (5)
5Območje enajstih mest ob reki Ruhr. (7)
6Država z največjo gostoto prebivalcev v Evropi. (10)
8Največje evropsko pristanišče. (9)
9Oblika kmetijstva, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. (8)
11Med državami Evropske unije ima največ prebivalcev. (7)
12Haaški policijski urad. (7)