Pri kamninski zgradbi Alp ločimo dve glavni skupini: jedro Alp gradijo metamorfne in magmatske kamnine, na severu in jugu pa prevladujejo mezozoiski apnenci in dolomiti.
Glede na kamninsko zgradbo delimo Alpe na tri geološke pasove:     severne apeninške Alpe, centralne kristalinske Alpe, južne apeninške Alpe,
Zahodne Alpe so ožje in okoli 1000 m višje od V Alp. Tu se nahajajo najvišji vrhovi, tudi 4807 m visok Mont Blanc. Značilne so krajše in ožje vijugaste prečne doline.
Vzhodne Alpe se polagoma znižujejo od zahoda proti vzhodu; so širše, njihova zgradba pa je enostavnejša. Najvišji vrh je Veliki Klek (3797 m). Vzhodne Alpe so zaradi nižjih nadmorski višin lažje prometno prehodne, o čemer zgovorno pričajo tudi številni predori in prelazi na tem območju.
S klikom na imena spoznaj izbrane gore v Alpah.
Več kot 2 % površine Alp pokriva 1.300 ledenikov; več kot polovica se jih nahaja v Švici. Klikni na karto in spoznaj največje ledenike v Alpah.