ZAVAROVANA OBMOČJA V ALPAH                    S klikom na karto spoznaj izbrane parke ...

Zavarovana območja predstavljajo v Alpah poseben sistem ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Večji del območja je
zavarovanega - v osmih državah je okoli 900 zavarovanih območij. V slovenskem delu Alp je največji Triglavski narodni park.