Reliefni tipi Slovenije


Površje Slovenije je zelo raznoliko, kar je posledica lege Slovenije na stiku Jadranskega morja, Alp, Panonske kotline ter Dinarskega gorstva. V geološki preteklosti so različni procesi preobikovali površje Slovenije in izoblikovali različne tipe reliefa.

Med genetskimi tipi površja sta najpogostejša kraški ter rečno-denudacijski tip reliefa, medtem ko sta obalni ter ledeniški relief geografsko omejena in zavzemata manjše površine. Ponekod se tipi reliefa med seboj tudi prepletajo.