Povčano iskanje nahajališč premoga v naših krajih je bila posledica zmanjševanja dovoljene sečnje v gozdovih za potrebe predelave in žganja različnih rud. Nahajališča premoga v Sloveniji so se izkoriščala in se še zlasti na jamski način. Premog pa so delno pridobivali tudi z odkopavanjem na površini v premogovnikih Trbovlje in Kočevje. V Sloveniji je veliko nahajališč vseh vrst premoga. Manjše rudnike črnega premoga v Sečovljah in Vremski dolini so opustili po 2. svetovni vojni, isto se je zgodilo v zadnjih dvajsetih letih s skoraj vsemi zasavskimi, posavskimi, štajerskimi, koroškimi in kočevskimi rudniki rjavega premoga ter z rudnikom lignita v Benici.

Premogovniki v Sloveniji

Nosilca premogovniške dejavnosti sta Rudnik Velenje in Rudnik Trbovlje-Hrastnik. Proizvodnja lignita v Rudniku Velenje in rjavega premoga v Rudniku Trbovlje-Hrastnik zadostuje za zadovoljitev domačih potreb. Črni premog in antracit pa v celoti uvažamo.

Več o premogovništvu v Sloveniji...