Rudniki v Sloveniji

Razvoj rudnikov in rudarjenja v Sloveniji je bil najhitrejši v obdobju tradicionalnega pridobivanja železove in manganove rude. To je dokončno zamrlo konec 19. stoletja. Pridobivanje rud barvastih kovin v Idriji (s petstoletno tradicijo) in Mežici (s tristoletno zgodovino) je zamrlo pred desetletjem. Zaradi spremembe stališča do uporabe jedrske energije je bilo ustavljeno tudi komaj začeto izkopavanje uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh.


Slovenska rudišča sodijo v zelo različne genetske tipe, saj so nastala pri raznovrstnih procesih. Med vsemi rudišči pa hidrotermalno rudišče živega srebra Idrija uživa poseben status, saj gre za geološko naravno vrednost svetovnega pomena. V Idriji je druga največja znana koncentracija živega srebra na svetu za španskim Almadenom.