Savske jame

Ostanek rova
(vir)

Železova ruda
(vir)


So naše največje rudišče železove rude na Slovenskem.
Začetki kopanja rude segajo v leto 1130.
Obsegale so številne, tudi do 90 m globoke rudnike, kjer so kopali siderit. V rudnikih so delali rudarji 8 ur na dan ob soju oljnih leščerb.
Po večstoletnem izkoriščanju rudnikov so se Savske jame naposled izčrpale.
Leta 1907 je rudarstvo popolnoma zamrlo, zadnja lastnica Savskih jam pa je bila Kranjska industrijska družba. Več...