Rudnik Žirovski vrh

Raziskave nahajališča uranove rude so se na Žirovskem vrhu izvajale med leti 1960 in 1989. Podzemni del rudnika in vsi zunanji rudniški objekti so bili zgrajeni do leta 1984, pridobivanje uranove rude pa se je začelo v letu 1982.Redna proizvodnja pa je potekala do junija 1990. Leta 2005 so rudnik dokončno zaprli. Vhod v jamo pa so zasuli, tako da vstop ni več mogoč.

Rumena pogača
(vir)
Celoten kompleks na območju Rudnika Žirovski vrh je zajemal tri sklope objektov:
  • podzemne objekte za pridobivanje rude,
  • objekte za predelavo uranove rude in pridobivanje rumene pogače,
  • jalovišča, kjer so odlagali jamsko jalovino in odpadke iz predelave uranove rude.


Vrtanje v jamo
(vir)

Rudarska dela so bila mehanizirana, izvajana s sodobnimi elektrohidravličnimi vrtalnimi stroji, nakladalci in jamskimi kamioni.

Uranovo rudo najprej drobijo in meljejo, potem pa odstranjujejo jalovino. Uranove minerale nato raztapljajo v raztopinah kislin ali baz, prečiščen koncentrat pa se imenuje rumena pogača .