Elektrarne in daljnovodi

Leta 1883 je zasvetila prva električna luč na Slovenskem. Začetki so povezani z gradnjo zasebnih ali občinskih malih elektrarn, ki so z elektriko oskrbovale le ožji okoliš. Z izgradnjo daljnovodov pa se omogoči dobava električne energije tudi na širšem območju. Na izgradno velikih elektrarn so v veliki meri vplivale danosti lokacije. Tako so se termoelektrarne gradile v bližini premogovnikov, hidroelektrarne pa ob najprimernejših delih vodotokov.

V Sloveniji elektriko proizvajamo v termoelektrarnah, hidroelektrarnah in v Nuklearni elektrarni Krško. Največ električne energije proizvede Nuklearna elektrarna Krško, in sicer kar 37 %, sledijo ji termoelektrarne s 34 % in hidroelektrarne z 29 %. V zadnjem času pa država spodbuja tudi proizvodnjo električne energije s pomočjo sončne energije. Tako je leta 2007 ob hidroelektrarni Mavčiče zrasla tudi solarna elektrarna, ki je z 35,7 kW inštalirane moči navečja v Sloveniji.